شبیه کسی

شما شبیه کسی می شوید که بیشترین وقت خود را با او می گذرانید.

پ.ن: رویاهامونم حسابه :دی
reza sf ۰ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان