کیستم؟

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری

آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری

شاهی بودم که جام زرینم بود

اکنون شده‌ام کوزه هر خماری
طراح قالب :خودم و عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان