چرا می گویند پراید ماشین نجیبیست نیسان وحشی چشم هارا باید شست

سویچش را میچرخاند نیسان همچون اژدهایی خشمگین غرش می کند.  به سمت کاشان حرکت می کند آینه بغلش شکسته (هر دوتا) و از پشت آینه برس بجای آینه بغل استفاده می کند. چراغ عقبش سالهاست که لانه دنجی برای عنکبوتان بیابان است. 

بله درست حدس زدید این قصه ی غمگین ماشینیست که روزی آرزوی پورشه قرمز شدن داشت اما در کارخانه به اشتباه آبی رنگ شد و همچون جوجه اردک زشت از کارخانه نیسان به کشورهای جهان 10 به توان عن پرتاب شد. 

اما اینک در جاده در طلعلوی نور خورشید زیر لب زمزمه میکرد من زشت نیستم. 

reza sf ۲ ۲
طراح قالب :خودم و عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان