یه بحث فلسفی عجیب هست که میگه :

فرض کن تو یه کشوری در زمان های دور با یه ماشینی داشتی میرفتی به یه عابر میزنی و میکشیش

بعد کشتنش ناراحتی از این که جون یه آدم بی گناهو گرفتی

پیاده میشی میبینی رو ژاکتش نوشته آدلف هیتلر (اون زمان که رانندگی می کردی هنوز هیتلر یه بچه ی معمولی بوده و هیچ کس نمیشناختتش)

و تو همچنان ناراحتی که یه بچه ی بیگناهو کشتی

اما همین کارت باعث نجات میلیون ها انسان شده

چون آینده رو نمیدونی نمی تونی خوشحال باشی و بدترین اتفاق عمرت بهترین اتفاق عمر میلیون ها نفره


بعضی وقتا از کوچکترین حوادث دوربرمون ناراحت میشیم(چه برسه به بزرگاش) . در صورتی که شاید آینده ی همین اتفاق بد به سود همه باشه .از جمله خودمون .